Kulturcentrum Skåne

Om oss

Kulturcentrum Skåne är ett utåtriktat regionalt centrum för musik teater och konst som vänder sig till personer med intellektuella/ kognitiva funktionsvarianter. Vi är en ideell förening som drivs med stöd av anslag från Lunds kommun. Till vårt hus i Lund kommer människor för att teckna och måla, musicera, spela teater eller mötas kring något av våra kulturprojekt. Vår övertygelse är att personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter har mycket att tillföra kulturlivet och att konstnärligt skapande befrämjar kreativitet och utveckling hos var och en.