Kulturcentrum Skåne

Om kulturcentrumarbetsplatsen

Kulturarbetsplatsens verksamhet vilar på bred kulturell och konstnärlig bas. De konstnärliga inriktningarna är musik, drama/teater, dans/rörelse och bild/film/foto. I allt konstnärligt arbete som bedrivs, oavsett om det är fråga om teaterföreställningar, musik, video eller konstproduktion, utgår vi från deltagarnas egna erfarenheter, kunskaper och ambitioner.

Vi planerar arbetet tillsammans och i det dagliga arbetet har deltagarna inflytande över frågor som val av arbetsområden inom konstnärligt arbete, arbetssätt och utförande. Pedagogisk dokumentation och reflektion ligger till grund för allt arbete på kulturarbetsplatsen, såväl individuellt som i grupp. Vi söker det vi är bra på, utvecklar detta och lär genom reflektion och att själva göra; learning by doing.

Verksamheten är utåtriktad med målet att bli en del av det etablerade kulturutbudet i samhället. All konstnärlig produktion presenteras för allmänheten med syftet att skapa en mötesplats för alla, oavsett funktionsförmåga. På kulturarbetsplatsen finns bl a rockbandet KC-Attitude, marimbaorkestern Chimurenga, en dansgrupp, en bildgrupp, en tidningsgrupp. I samtliga sammanhang arbetar vi även med foto och film.

Kulturcentrum Skåne och kulturarbetsplatsen söker aktivt efter samverkansformer med olika institutioner och aktörer inom musik, teater och bildkonst ute i samhälle.

Välkommen till vår alldeles nya hemsida!

Mycket är fortfarande inte klart och uppdateringar kommer göras en tid framöver. Så vi ber dig stå ut en stund med att texter, bilder och annat saknas eller är fel – det kommer snart!