Kulturcentrum Skåne

Kulturutbildningen

Teater

I teaterämnet jobbar vi med dramaövningar, storytelling, eget skrivande och framförande av eget material, röst och tal, och i viss mån rollgestaltning.

Musik

Varje student får kontinuerlig undervisning i marimba, slagverk, rytmik/dans och sång/kör under alla de tre åren. Gehörsträning, improvisation, ensemblespel, eget skapande, lyssning och teori är grundstenarna i undervisningen. Puls och rytm har en central plats.

Bild

Vi arbetar konstnärligt med utgångspunkt i studenternas egna berättande. Vi arbetar med bildkomposition från skiss till målning, ofta integrerat med konsthistoria. Studenterna ges också utrymme att fördjupa sig i tekniker som de tycker är spännande och inspirerande.

Vi samtalar mycket om den ”skapande processen”, bollar idéer med varandra och reflekterar över vad vi arbetat med.

Kulturspaning

Kulturspaning är ett ämne som synliggör kultur i olika former som
sker utanför vårt hus. Det kan vara museiebesök, film, teater eller konserter. Det kan också vara studiebesök på företag eller organisationer som arbetar med olika kulturella företelser. Men, en kulturspaning kan också vara en person som vi bjuder in till skolan för att hålla i så kallade workshops. Exempel på detta är musiker, konstnärer, dansare eller skådespelare som kommer till oss på Kulturcentrum Skåne. Alla kulturspaningar integreras i skolans övriga ämnen.

Välkommen till vår alldeles nya hemsida!

Mycket är fortfarande inte klart och uppdateringar kommer göras en tid framöver. Så vi ber dig stå ut en stund med att texter, bilder och annat saknas eller är fel – det kommer snart!