Kulturcentrum Skåne

Dokumentation och reflektion

Dokumentation blir ett verktyg både för lärare och studenter att synliggöra och medvetandegöra lärandeprocessen vilket stärker helhetsuppfattningen, självbedömningen och förmågan till själviakttagelse. Vi filmar och fotograferar kontinuerligt undervisningen. Vi dokumenterar också alla målningar, spelar in färdiga sånger, samlar dramaövningar och så vidare.

Studenterna får varje dag ett ”dagboksblad” där lärarna som haft undervisning sammanfattar dagen med ord och bild. Detta blir en del av studenternas undervisningsmaterial. Sista dagen i skolveckan skriver studenterna en veckorapport med hjälp av dessa blad samt andra foton som är tagna under veckan.

Varje dag avslutas med reflektion. Eleverna tränas då i att kritiskt fundera över sin lärandeprocess samt att formulera och uttrycka sig. Vad lär jag mig? Hur gör jag när jag lär mig något? Vad och vem beror det på? Varför lär jag mig det jag lär mig? Genom att synliggöra lärandet får studenterna hjälp att finna vägen till sin inre motivation och på så sätt få igång sin egen konstnärliga drivkraft.

 

Välkommen till vår alldeles nya hemsida!

Mycket är fortfarande inte klart och uppdateringar kommer göras en tid framöver. Så vi ber dig stå ut en stund med att texter, bilder och annat saknas eller är fel – det kommer snart!